$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Văn bản số 1132/UBND-KTN ngày 14/11/2018 Về trình tự thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Thời gian qua, các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng còn gặp một số khó khăn, hạn chế, bộc lộ một số điểm bất hợp lý, đặc biệt trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và công tác kiểm soát chất lượng hồ sơ chỉnh sửa sau thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm định. 
Trong một số trường hợp, các chủ đầu tư tự tổng hợp, chỉnh sửa hồ sơ sau thẩm định không theo đúng kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt hiện nay là chưa theo  đúng Nghị  định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa  đổi, bổ sung một số  điều Nghị  định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  
Để khắc phục tình trạng trên, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo như sau: 

1. Về trình tự thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả bước lập dự án, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng):  

a) Đối với dự án do cấp tỉnh quản lý: 

Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 và khoản 5, Điều 1 Nghị  định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ, trình tự thực hiện như sau: 
- Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình gửi đến Sở quản lý xây dựng chuyên ngành để tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng. 
- Bước 2: Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định của Luật Xây dựng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan liên quan đến nội dung dự án, trong đó có gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến về sự phù hợp với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp, thông báo kết quả thẩm định tới chủ đầu tư để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự án. 
- Bước 4: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả thẩm định, gửi lại cơ quan chủ trì thẩm định để kiểm tra, rà soát lại hồ sơ. 
- Bước 5: Trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ sau chỉnh sửa, nếu đạt yêu cầu, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm ban hành Báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt dự án kèm theo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nội dung báo cáo thẩm định yêu cầu phản ánh được: tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án; quá trình tổ chức thẩm định, khái quát ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; kết quả thẩm định, nhận xét, đánh giá các nội dung theo quy định; kết luận và kiến nghị với cấp có thẩm quyền. 

b) Đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý

 Đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý (bao gồm cả các dự án do cấp tỉnh quản lý nhưng được UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện được phân cấp tại Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các bước thẩm định với trình tự như tại điểm a nêu trên. 

c) Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm định không trực thuộc người quyết định đầu tư

Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm định không trực thuộc người quyết định đầu tư thì việc trình phê duyệt dự án được tách riêng khỏi Báo cáo kết quả thẩm định và do Chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định. 

2. Về việc xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:  

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình:
Được xác định theo hạng mục đầu tư xây dựng chính có giá trị dự toán cao nhất. 
- Đối với dự án khác mà trong cơ cấu dự toán có một phần chi phí đầu tư xây dựng:
Cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quản lý chuyên ngành đối với hạng mục đầu tư là mục tiêu chính của dự án.
Xem toàn bộ văn bản
[Số 1132/UBND-KTN ngày 14/11/2018 ##eye##]

BÌNH LUẬN

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết hãy Like và chia sẻ bài viết giúp mình nhé !

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Tên

1420 QĐ-UBND,1,46 QĐ-UBND,1,52 2017 QĐ-UBND,1,791/QĐ-UBND,1,Autocad,5,Bài giảng,4,Bảng tính,1,Báo giá vật liệu,7,Bê tông,2,Bê tông cốt thép,1,Biểu mẫu,13,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,3,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,13,Chứng chỉ hành nghề,7,Công tác đất,13,Công trình,7,Công trình dân dụng,14,Công trình giao thông,8,Công trình thủy lợi,27,Cơ học kết cấu,1,Dân dụng và Công nghiệp,1,Dự án đầu tư,11,Dự toán,4,Đấu thầu,108,Đấu thầu qua mạng,5,Đơn giá - Định mức,11,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,5,Giáo trình,10,Giấy phép xây dựng,1,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,4,Hợp đồng trọn gói,1,Hợp đồng xây dựng,14,Hướng dẫn AutoCad,4,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,3,Kết cấu thép,1,Kết thúc dự án,7,Khái niệm,1,Khảo sát xây dựng,8,Khoan phụt,1,Kỹ thuật thi công,10,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Luật đấu thầu,5,Luật xây dựng,17,Lựa chọn nhà thầu,11,Máy thi công,4,Nghị định 59 2015,3,Nghiệm thu bàn giao,1,Nhật ký thi công,1,Phần mềm-Tiện ích,2,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,2,Quản lý dự án,55,Quyết định,14,Quyết toán,2,Sổ tay xây dựng,2,Sức bền vật liệu,2,Tài liệu,10,Tài liệu chuyên ngành,16,TCVN,6,TCVN 10380:2014,4,Tham khảo,1,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,1,Thi công xây dựng,14,Thi đấu thầu,71,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,2,Thiết kế xây dựng,13,Thủy lực,1,Thực hiện dự án,33,Tiêu chuẩn,6,Tiêu chuẩn thiết kế,4,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,18,tỉnh Lạng Sơn,8,Trắc địa,1,Tự học Autocad,3,Tự luận đấu thầu,69,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,5,Xây dựng,4,Xử lý nền đất yếu,1,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Văn bản số 1132/UBND-KTN ngày 14/11/2018 Về trình tự thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Lạng Sơn
https://3.bp.blogspot.com/-oGPDTg5ucaA/XIyxZrgQi8I/AAAAAAAAD1Y/HYDQWobDu6cB7OWpCYDKIDWTel-76_tzwCLcBGAs/s1600/trinh-tu-tham-dinh-phe-duyet-du-au-tu-tinh-lang-son.gif
https://3.bp.blogspot.com/-oGPDTg5ucaA/XIyxZrgQi8I/AAAAAAAAD1Y/HYDQWobDu6cB7OWpCYDKIDWTel-76_tzwCLcBGAs/s72-c/trinh-tu-tham-dinh-phe-duyet-du-au-tu-tinh-lang-son.gif
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/02/trinh-tu-tham-dinh-phe-duyet-du-dau-tu-tinh-lang-son.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/02/trinh-tu-tham-dinh-phe-duyet-du-dau-tu-tinh-lang-son.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép