$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2013

So với Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013 có 10 điểm mới cơ bản được điều chỉnh, đặc biệt trong đó việc điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án. Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại , bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài .

Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2013
Luật Đấu thầu 2013 đã được Quốc hội  thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 13 chương, 96 điều và có hiệu lực thi  hành từ ngày 01/7/2014.

Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2013

So với  Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013 có 10 điểm mới  cơ bản được điều chỉnh, đặc biệt trong đó việc điều chỉnh đối  với  cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới  30% nhưng có giá trị  trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án. Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ  định thầu được quy định lại , bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài  trợ nước ngoài .

Thứ nhất, ưu tiên phát triển nguồn lực trong nước

Luật Đấu  thầu năm 2013 đã chú  trọng ưu  tiên phát  triển nguồn nhân  lực,  tạo cơ hội  cho nhà  thầu  trong nước trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước, ưu đãi  đối  với  nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước nhằm  thực hiện chủ  trương của Bộ Chính  trị  về “Khuyến khích người  Việt Nam ưu  tiên dung hàng Việt Nam” đồng thời  từng bước giúp nhà thầu Việt Nam tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tự chủ, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh để tiến tới  trở thành nhà thầu độc lập thực hiện các gói  thầu lớn, công nghệ cao, phức tạp không chỉ  tại  thị  trường Việt Nam mà cả trên thị  trường quốc tế.

Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu

Luật Đấu thầu năm 2013 đã sửa đổi  một số quy định hiện hành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động  đấu  thầu  theo  tinh  thần Nghị  quyết  số 25/NQ-CP  ngày 2/6/2010 và Nghị  quyết  số 70/NQ-CP  ngày 27/12/2010  của Chính phủ , đồng  thời  quy định  cụ  thể hơn về  các quy  trình  lựa  chọn nhà  thầu đối với từng trường hợp cụ thể.

Thứ ba, về Phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT)

Luật quy định rõ phương pháp đánh giá HSDT theo từng l ĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung một số phương pháp mới  trong đánh giá HSDT nhằm đa dạng hóa phương pháp đánh giá để phù hợp với  từng loại hình và quy mô của gói   thầu, đồng  thời  khắc phục  tình  trạng bỏ  thầu giá  thấp nhưng không đủ năng  lực, kinh nghiệm để thực hiện gói  thầu.

Thứ tư, Mua sắm tập trung

Luật quy định hình thức mua sắm tập trung để áp dụng rộng rãi  trong công tác đấu thầu. Theo hình thức này, thay vì tổ chức mua sắm ở hàng trăm cơ quan khác nhau thì  cơ quan mua sắp tập trung sẽ chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm chuyên nghiệp một lần. Hình thức này không chỉ  giúp tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động mua sắm mà còn  tạo điều kiện nâng cao hiệu quả, rút ngắn  thời  gian và chi  phí tổ chức mua sắm, đồng  thời  hỗ  trợ phát triển sản xuất trong nước và khuyến khích nhà thầu nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Thứ năm, mua thuốc và vật tư y tế

Luật Đấu thầu năm 2013 có một mục riêng quy định về thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập. Riêng đối với  đấu thầu mua thuốc, quy định bổ sung hình thức đàm phán đánh giá đối  với  gói  thầu mua thuốc chỉ  có từ một đến hai  nhà sản xuất, thuộc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc trong thời  gian còn bản quyền và các trường hợp đặc thù khác theo quy định của Chính phủ.

Thứ sáu, Lựa chọn nhà đầu tư

Luật bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về thủ tục, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở tổng hợp các thông lệ quốc tế tốt và rút kinh nghiệm từ thực tiễn lựa chọn nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài  nước thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng và dịch vụ công cộng tại  Việt Nam trong thời  gian qua. Đi  đôi với giải  pháp phát triển quyết l iệt để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối  tác công tư (PPP) nhằm thúc đẩy tái  cơ cấu đầu tư công, quy định này góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thu hút, lựa chọn nhà đầu tư một cách minh bạch, cạnh tranh; xây dựng niềm tin của nhà đầu tư đối  với  môi  trường đầu tư tại  Việt Nam.

Thứ bảy, hợp đồng trong đấu thầu

Luật Đấu thầu năm 2013 đã sửa đổi  một số quy định hiện hành về ký kết thực hiện và quản lý hợp đồng; quy định hợp đồng trọn gói  là loại  hợp đồng cơ bản, khi  quyết định áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh thì  người  phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo loại hợp đồng này phù hợp hơn so với  hợp đồng trọn gói . 

Thứ tám, Phân cấp trong đấu thầu

Khác với  Luật Đấu thầu năm 2005, Luật Đấu thầu năm 2013 phân cấp triệt để việc quyết định hình thức chỉ  định thầu cho Bộ  trưởng  , Thủ  trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan  thuộc Chính phủ, Chủ  tịch UBND các cấp mà không yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Để việc phân cấp gắn với  trách nhiệm giải  trình, tránh khép kín trong đấu thầu, Luật Đấu thầu năm 2013 đã bổ sung quy định về trách nhiệm giải  trình của người dân có thẩm quyền, chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Thứ chín, giám sát về đấu thầu

Luật cũng bổ sung quy định về yêu cầu giám sát của cộng đồng trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng, bổ sung  trách nhiệm về giám sát của người có  thẩm quyền, cơ quan quản  lý nhà nước về đấu  thầu, đồng thời  quy định rõ trách nhiệm của cá nhân đối  với  từng hoạt động trong quá trình đấu thầu để có cơ sở quy định chế tài  xử lý vi phạm tương ứng với  từng hành vi vi  phạm.

Thứ mười, xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Nhằm tăng cường chế tài  xử lý vi phạm trong đấu thầu, Luật Đấu thầu năm 2013 đã bổ sung một số hành vi bị cấm trong đấu thầu, đồng thời quy định thêm biện pháp xử phạt đối với cá nhân được giao trách nhiệm xử phạt nhưng không tuân thủ quy định, các biện pháp phạt bổ sung như đăng tải  công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm trên Báo đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, buộc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc bồi  thường thiệt hại  theo quy định.

Kết luận

Luật Đấu  thầu 2013 có hiệu lực thi hành, được kỳ vọng là sẽ cải thiện rõ rệt trong quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu nói riêng, góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước nói  chung trong thời  gian tới .Ngày 11 tháng 6 năm 2014 Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2013 so với Luật Đấu thầu 2005

BÌNH LUẬN

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết hãy Like và chia sẻ bài viết giúp mình nhé !

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Tên

1420 QĐ-UBND,1,46 QĐ-UBND,1,52 2017 QĐ-UBND,1,791/QĐ-UBND,1,Autocad,5,Bài giảng,4,Bảng tính,1,Báo giá vật liệu,7,Bê tông,2,Bê tông cốt thép,1,Biểu mẫu,13,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,3,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,13,Chứng chỉ hành nghề,7,Công tác đất,13,Công trình,7,Công trình dân dụng,14,Công trình giao thông,8,Công trình thủy lợi,27,Cơ học kết cấu,1,Dân dụng và Công nghiệp,1,Dự án đầu tư,11,Dự toán,4,Đấu thầu,108,Đấu thầu qua mạng,5,Đơn giá - Định mức,11,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,5,Giáo trình,10,Giấy phép xây dựng,1,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,4,Hợp đồng trọn gói,1,Hợp đồng xây dựng,14,Hướng dẫn AutoCad,4,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,3,Kết cấu thép,1,Kết thúc dự án,7,Khái niệm,1,Khảo sát xây dựng,8,Khoan phụt,1,Kỹ thuật thi công,10,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Luật đấu thầu,5,Luật xây dựng,17,Lựa chọn nhà thầu,11,Máy thi công,4,Nghị định 59 2015,3,Nghiệm thu bàn giao,1,Nhật ký thi công,1,Phần mềm-Tiện ích,2,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,2,Quản lý dự án,55,Quyết định,14,Quyết toán,2,Sổ tay xây dựng,2,Sức bền vật liệu,2,Tài liệu,10,Tài liệu chuyên ngành,16,TCVN,6,TCVN 10380:2014,4,Tham khảo,1,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,1,Thi công xây dựng,14,Thi đấu thầu,71,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,2,Thiết kế xây dựng,13,Thủy lực,1,Thực hiện dự án,33,Tiêu chuẩn,6,Tiêu chuẩn thiết kế,4,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,18,tỉnh Lạng Sơn,8,Trắc địa,1,Tự học Autocad,3,Tự luận đấu thầu,69,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,5,Xây dựng,4,Xử lý nền đất yếu,1,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2013
Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2013
So với Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013 có 10 điểm mới cơ bản được điều chỉnh, đặc biệt trong đó việc điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án. Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại , bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài .
https://1.bp.blogspot.com/-BS9s2d2bBPE/XLZRbaoMCTI/AAAAAAAAEOA/SFcR3D5-Akg5muRf9TQbGRq5R8YSJd_ewCLcBGAs/s1600/mot-so-diem-moi-cua-luat-dau-thau-2013.gif
https://1.bp.blogspot.com/-BS9s2d2bBPE/XLZRbaoMCTI/AAAAAAAAEOA/SFcR3D5-Akg5muRf9TQbGRq5R8YSJd_ewCLcBGAs/s72-c/mot-so-diem-moi-cua-luat-dau-thau-2013.gif
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/mot-so-diem-moi-cua-luat-dau-thau-2013.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/mot-so-diem-moi-cua-luat-dau-thau-2013.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép