$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế ba bước

Nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế ba bước công trình thủy lợi theo quy chuẩn QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT

Nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế ba bước

NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG ĐỐI VỚI THIẾT KẾ BA BƯỚC

NGUYÊN TẮC CHUNG

1) Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định phải lập nghiên cứu khả thi. Thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện trên cơ sở thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.
2) Sử dụng tối đa các khối lượng điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, cũng như các vấn đề chính đã được nghiên cứu, kết luận, thông qua và phê duyệt ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật; đồng thời đề xuất bổ sung, cập nhật các nội dung cần thiết để lập thiết kế bản vẽ thi công.

NỘI DUNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ

Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện trên cơ sở báo cáo chính trong bước thiết kế kỹ thuật, và được chỉnh sửa phù hợp như thiết kế hai bước để đủ điều kiện triển khai thi công xây dựng công trình. 

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO CUYÊN NGÀNH

Lập các báo cáo chuyên ngành trên cơ sở các báo cáo chuyên ngành đã lập giai đoạn thiết kế kỹ thuật và được chỉnh sửa phù hợp như thiết kế hai bước để đủ điều kiện triển khai thi công xây dựng công trình, bổ sung thêm các báo cáo (nếu có yêu cầu): Thí nghiệm cấp phối vật liệu, thí nghiệm bê tông, thí nghiệm hiện trường.

NỘI DUNG PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

1) Phụ lục tính toán các chuyên ngành và phụ lục tính toán thủy công: Lập các phụ lục tính toán cho các nội dung có sự điều chỉnh so với thiết kế kỹ thuật.
2) Phụ lục tính toán tiên lượng: Lập đầy đủ cho các hạn mục công trình và tổng hợp cho toàn bộ công trình.

NỘI DUNG CÁC TẬP BẢN VẼ           

1) Các bản vẽ địa chất công trình: Thực hiện theo quy định trong tiêu chuẩn về địa chất.
2) Các bản vẽ địa hình và hiện trạng công trình: Thực hiện theo quy định trong tiêu chuẩn về địa hình.
3) Các bản vẽ thiết kế công trình: Phải thể hiện toàn bộ nội dung thiết kế chi tiết của công trình, bao gồm việc xác định vị trí, quy mô công trình, chi tiết các bộ phận, bố trí thiết bị, biện pháp xây dựng, biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, vận hành, quản lý, duy tu bảo vệ công trình.
Bản vẽ thiết kế phải thể hiện đầy đủ chi tiết, chính xác để thực hiện việc xây lắp trên hiện trường theo đúng yêu cầu thiết kế; phản ánh trung thực nội dung thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt; trình bày rõ ràng, khoa học, dễ hiểu theo mẫu quy định. Bao gồm:
- Tổng mặt bằng bố trí công trình;
- Mặt bằng bố trí công trình đầu mối;
- Các bản vẽ kiến trúc công trình tổng thể và chi tiết cụm công trình đầu mối và các hạng mục công trình chủ yếu;
- Mặt bằng bố trí hệ thống công trình trong khu hưởng lợi;
- Mặt bằng và mặt cắt phương án xử lý nền công trình;
- Bình đồ lộ tuyến, mặt cắt dọc, ngang hệ thống đường dẫn các cấp;
-  Mặt bằng và các mặt cắt chi tiết kết cấu các hạng mục và bộ phận công trình trên tuyến đường dẫn;
- Mặt bằng và các mặt cắt công trình phòng hộ (nếu có);
- Bản đồ vị trí và diện tích các khu vực chiếm đất tạm thời và lâu dài;
- Mặt bằng bố trí mốc chỉ giới xác định phạm vi công trình;
- Mặt bằng phương án bố trí các hạng mục công trình phục vụ di dân tái định cư (nếu có);
- Mặt bằng và các mặt cắt các hạng mục công trình phục vụ di dân tái định cư (nếu có);
- Mặt bằng và các mặt cắt các công trình khắc phục và hạn chế tác động môi trường (nếu có);
- Mặt bằng và các mặt cắt các công trình phục vụ quản lý vận hành;
- Bố trí thiết bị quan trắc cho các hạng mục công trình;
- Bố trí chung cảc trạm quan trắc thuỷ văn, môi trường v.v;
- Các bản vẽ chi tiết hố móng, kết cấu công trình thuỷ công;
- Các bản vẽ chi tiết bố trí và kết cấu các công trình, thiết bị quan trắc.
4) Các bản vẽ thiết kế cơ khí:
- Mặt bằng và các mặt cắt bố trí thiết bị cơ khí thuỷ lực;
- Mặt bằng và các mặt cắt bố trí các kết cấu kim loại và các chi tiết đóng mở cửa van;
- Các bản vẽ bố trí các hệ thống công trình phụ trợ như hệ thống nước kỹ thuật, cung cấp hơi nén, cung cấp dầu, tiêu nước, cứu hoả, thông hơi, làm mát và các công việc khác;
- Các bản vẽ bố trí chi tiết các kết cấu kim loại.
5) Các bản vẽ thiết kế điện:
- Vị trí địa lý của công trình trong hệ thống điện lực;
- Sơ đồ nối điện chính;
- Sơ đồ cung cấp điện cho công trình;
- Mặt bằng và các mặt cắt bố trí các thiết bị chính, phụ;
- Mặt bằng và các mặt cắt trạm biến áp, trạm đóng mở, trạm đổi dòng;
- Các bản vẽ bố trí các hệ thống điều khiển, chiếu sáng, thông tin, đo đạc và các công việc khác;
- Các bản vẽ chi tiết các kết cấu xây dựng trong hệ thống điện.
6) Các bản vẽ thiết kế tổ chức thi công:
- Tổng mặt bằng thi công công trình;
- Sơ đồ dẫn dòng thi công;
- Biện pháp chặn dòng;
- Biện pháp thi công các công trình chủ yếu;
- Sơ đồ và biện pháp khai thác vật liệu xây dựng;
- Biện pháp xử lý, gia công vật liệu xây dựng;
- Hố móng và biện pháp thi công hố móng;
- Biện pháp thi công xử lý nền móng;
- Sơ đồ đắp đập, đổ bê tông;
- Biện pháp thi công hệ thống đường dẫn và các công trình trên đường dẫn;
- Sơ đồ bố trí, mặt bằng, các mặt cắt đường thi công và đường thi công kết hợp quản lý;
- Bố trí các hệ thống điện, nước thi công;
- Mặt bằng và mặt cắt các nhà xưởng, khu lán trại;
- Tổng tiến độ thi công;
- Các bản vẽ chi tiết các biện pháp thi công, các công trình phụ trợ.                                 
Dự toán xây dựng công trình: Thực hiện như đối với thiết kế hai bước.
Báo cáo chỉ dẫn kỹ thuật thi công: Thực hiện như đối với thiết kế hai bước.
Quy trình kỹ thuật quản lý vận hành và bảo trì công trình: Thực hiện như đối với thiết kế hai bước.
Quy trình vận hành điều tiết (đối với công trình có hồ chứa):Thực hiện như đối với thiết kế hai bước.

BÌNH LUẬN

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết hãy Like và chia sẻ bài viết giúp mình nhé !

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Tên

1420 QĐ-UBND,1,46 QĐ-UBND,1,52 2017 QĐ-UBND,1,791/QĐ-UBND,1,Autocad,5,Bài giảng,4,Bảng tính,1,Báo giá vật liệu,7,Bê tông,2,Bê tông cốt thép,1,Biểu mẫu,13,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,3,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,13,Chứng chỉ hành nghề,7,Công tác đất,13,Công trình,7,Công trình dân dụng,14,Công trình giao thông,8,Công trình thủy lợi,27,Cơ học kết cấu,1,Dân dụng và Công nghiệp,1,Dự án đầu tư,11,Dự toán,4,Đấu thầu,108,Đấu thầu qua mạng,5,Đơn giá - Định mức,11,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,5,Giáo trình,10,Giấy phép xây dựng,1,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,4,Hợp đồng trọn gói,1,Hợp đồng xây dựng,14,Hướng dẫn AutoCad,4,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,3,Kết cấu thép,1,Kết thúc dự án,7,Khái niệm,1,Khảo sát xây dựng,8,Khoan phụt,1,Kỹ thuật thi công,10,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Luật đấu thầu,5,Luật xây dựng,17,Lựa chọn nhà thầu,11,Máy thi công,4,Nghị định 59 2015,3,Nghiệm thu bàn giao,1,Nhật ký thi công,1,Phần mềm-Tiện ích,2,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,2,Quản lý dự án,55,Quyết định,14,Quyết toán,2,Sổ tay xây dựng,2,Sức bền vật liệu,2,Tài liệu,10,Tài liệu chuyên ngành,16,TCVN,6,TCVN 10380:2014,4,Tham khảo,1,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,1,Thi công xây dựng,14,Thi đấu thầu,71,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,2,Thiết kế xây dựng,13,Thủy lực,1,Thực hiện dự án,33,Tiêu chuẩn,6,Tiêu chuẩn thiết kế,4,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,18,tỉnh Lạng Sơn,8,Trắc địa,1,Tự học Autocad,3,Tự luận đấu thầu,69,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,5,Xây dựng,4,Xử lý nền đất yếu,1,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế ba bước
Nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế ba bước
Nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế ba bước công trình thủy lợi theo quy chuẩn QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT
https://2.bp.blogspot.com/-AUwxrmc6__M/XK-BJLbdivI/AAAAAAAAENo/m9nDP9vyZToetP0pOgWeLSoNIIZawSD_gCLcBGAs/s1600/noi-dung-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-doi-voi-thiet-ke-ba-buoc.gif
https://2.bp.blogspot.com/-AUwxrmc6__M/XK-BJLbdivI/AAAAAAAAENo/m9nDP9vyZToetP0pOgWeLSoNIIZawSD_gCLcBGAs/s72-c/noi-dung-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-doi-voi-thiet-ke-ba-buoc.gif
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/noi-dung-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-doi-voi-thiet-ke-ba-buoc.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/noi-dung-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-doi-voi-thiet-ke-ba-buoc.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép