$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Nội dung phụ lục tính toán, các tập bản vẽ và dự toán công trình

Nội dung phụ lục tính toán, các tập bản vẽ và dự toán công trình bước thiết kế kỹ thuật công trình thủy lợi theo quy chuẩn QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT như sau:

Nội dung phụ lục tính toán, các tập bản vẽ và dự toán công trình bước thiết kế kỹ thuật công trình thủy lợi theo quy chuẩn QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT như sau:

NỘI DUNG PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

Phụ lục tính toán các chuyên ngành: 
Lập đầy đủ cho các nội dung có yêu cầu đối với các chuyên ngành tương ứng với các báo cáo chuyên ngành.
Phụ lục tính toán thủy công
Tùy thuộc vào loại hình, quy mô và tính chất phức tạp của công trình để lập một phần hoặc đầy đủ các phụ lục tính toán tính sau đây:
  • Tính toán thủy lực, ổn định cho các phương án;
  • Tính toán thấm, kết cấu, nhiệt (đối với kết cấu bê tông khối lớn); độ bền (với đập bê tông); lọc ngược và bộ phận tiêu thoát nước; lún, ứng suất, biến dạng và chuyển vị cho phương án chọn.
Phụ lục tính toán tiên lượng: 
Lập đầy đủ cho các hạng mục công trình và tổng hợp chung cho toàn bộ công trình.

NỘI DUNG CÁC TẬP BẢN VẼ

Bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các chi tiết cần thiết để làm cơ sở lập thiết kế bản vẽ thi công; phải bố trí hợp lý, trình bày rõ ràng, có đầy đủ kích thước, toạ độ, tỉ lệ thích hợp, theo khuôn khổ quy định. Thành phần các tập bản vẽ gồm có:
- Tập bản vẽ địa chất công trình;
- Tập bản vẽ địa hình và hiện trạng công trình;
- Tập bản vẽ thiết kế công trình;
- Tập bản vẽ thiết kế cơ khí;
- Tập bản vẽ thiết kế điện;
- Tập bản vẽ thiết kế tổ chức xây dựng.
Tập bản vẽ địa chất công trình: Thực hiện theo quy định trong tiêu chuẩn về địa chất.
Tập bản vẽ địa hình và hiện trạng công trình: Thực hiện theo quy định trong tiêu chuẩn về địa hình.
Tập bản vẽ thiết kế công trình
- Tổng mặt bằng công trình các phương án;
- Vị trí các phương án tuyến công trình đầu mối;
- Mặt bằng các phương án bố trí cụm công trình hoặc hạng mục công trình đầu mối;
- Các văn bản kiến trúc bố trí tổng thể cụm công trình đầu mối, các hạng mục công trình chủ yếu, nhà quản lý (trong đó cần có bản vẽ phối cảnh tổng thể cụm công trình đầu mối và nhà quản lý xây dựng mô hình trên phần mềm 3 chiều);
- Mặt bằng và mặt cắt các phương án bố trí kết cấu các hạng mục công trình đầu mối;
- Mặt bằng các phương án bố trí hệ thống công trình khu hưởng lợi;
- Bình đồ lộ tuyến, mặt cắt dọc, ngang hệ thống đường dẫn, công trình trên đường dẫn và sơ đồ duỗi thẳng;
- Mặt bằng và các mặt cắt các phương án bố trí kết cấu các hạng mục công trình chủ yếu và điển hình trong khu hưởng lợi;
- Mặt bằng bố trí chung, các mặt cắt phương án xử lý nền công trình;
- Mặt bằng và các mặt cắt các phương án bố trí công trình phòng hộ;
- Bản đồ vị trí và diện tích các khu vực chiếm đất tạm thời và lâu dài;
- Mặt bằng bố trí hệ thống các mốc chỉ giới xác định phạm vi công trình;
- Mặt bằng bố trí các hạng mục công trình khu vực tái định cư;
- Mặt bằng và các mặt cắt phương án bố trí các hạng mục công trình bồi thường giải phóng mặt bằng và phục vụ di dân tái định cư;
- Mặt bằng và các mặt cắt các công trình khắc phục và hạn chế tác động môi trường;
- Mặt bằng và các mặt cắt các công trình phục vụ quản lý vận hành;
- Bố trí thiết bị quan trắc cho các hạng mục công trình;
- Bố trí chung các trạm quan trắc thuỷ văn, môi trường.
Tập bản vẽ thiết kế cơ khí
- Mặt bằng và các mặt cắt bố trí thiết bị cơ khí thuỷ lực cho các phương án;
- Mặt bằng và các mặt cắt bố trí các kết cấu kim loại và các thiết bị đóng mở cửa van;
- Các bản vẽ bố trí các hệ thống công trình phụ trợ như hệ thống nước kỹ thuật, cung cấp khí nén, cung cấp dầu, tiêu nước, cứu hoả, thông hơi và các công việc khác.
Tập bản vẽ thiết kế điện
- Vị trí địa lý công trình trong hệ thống điện lực;
- Sơ đồ nối điện chính cho các phương án;
- Sơ đồ cung cấp điện cho các phương án;
- Mặt bằng và các mặt cắt bố trí các thiết bị chính, phụ;
- Mặt bằng và các mặt cắt trạm biến áp, trạm đóng mở và các hạng mục liên quan;
- Bản vẽ bố trí hệ thống điều khiển, chiếu sáng, thông tin, đo đạc và các công việc khác;
- Các bản vẽ cần thiết khác.
Tập bản vẽ thiết kế tổ chức xây dựng
- Tổng mặt bằng thi công công trình;
- Tổng mặt bằng công trường các phương án;
- Sơ đồ dẫn dòng thi công các phương án;
- Biện pháp chặn dòng;
- Biện pháp thi công các công trình chủ yếu;
- Sơ đồ và biện pháp khai thác vật liệu xây dựng;
- Biện pháp chế biến, gia công vật liệu xây dựng;
- Biện pháp thi công hệ thống đường dẫn và các công trình chủ yếu trên đường dẫn;
- Sơ đồ bố trí, mặt bằng và các mặt cắt đường thi công;
- Bố trí các hệ thống điện, nước thi công;
- Mặt bằng và mặt cắt các nhà xưởng, khu lán trại;
- Tổng tiến độ thi công các phương án.

NỘI DUNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

1) Tờ trình phê duyệt dự toán công trình.
2) Thuyết minh dự toán:
a)  Tên dự án / công trình, hạng mục công trình, hạng mục công việc, gói thầu, bước thiết kế.
b) Những căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện:
- Các Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản chủ trương khác có liên quan;
- Các định mức, đơn giá, báo giá áp dụng trong tính toán;
- Các chế độ, chính sách liên quan;
- Phương pháp, mô hình, các phần mềm tính toán;
- Giới thiệu tóm tắt những nét cơ bản của công trình;
- Tóm tắt biện pháp thi công các hạng mục công trình;
- Hồ sơ thiết kế, các bảng tiên lượng và tổng hợp khối lượng;
- Tổng hợp và phân tích đánh giá kết quả tính toán;
- Kiến nghị những vấn đề cần lưu ý trong dự toán và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn sau.
3) Lập dự toán công trình.
- Bảng tổng hợp dự toán công trình, hạng mục công trình;
- Tổng hợp dự toán theo hạng mục công trình và các bảng tính chi tiết.
4) Các bảng biểu kèm theo:
- Các bảng tính và tổng hợp tiên lượng (tùy thuộc vào quy mô từng công trình / hạng mục công trình có thể đóng chung vào dự toán hoặc tách riêng thành một tập);
- Bảng thuyết minh tổ chức thi công;
- Các đơn giá, báo giá và các nội dung khác áp dụng trong tính toán.

BÌNH LUẬN

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết hãy Like và chia sẻ bài viết giúp mình nhé !

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Tên

1420 QĐ-UBND,1,46 QĐ-UBND,1,52 2017 QĐ-UBND,1,791/QĐ-UBND,1,Autocad,5,Bài giảng,4,Bảng tính,1,Báo giá vật liệu,7,Bê tông,2,Bê tông cốt thép,1,Biểu mẫu,13,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,3,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,13,Chứng chỉ hành nghề,7,Công tác đất,13,Công trình,7,Công trình dân dụng,14,Công trình giao thông,8,Công trình thủy lợi,27,Cơ học kết cấu,1,Dân dụng và Công nghiệp,1,Dự án đầu tư,11,Dự toán,4,Đấu thầu,108,Đấu thầu qua mạng,5,Đơn giá - Định mức,11,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,5,Giáo trình,10,Giấy phép xây dựng,1,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,4,Hợp đồng trọn gói,1,Hợp đồng xây dựng,14,Hướng dẫn AutoCad,4,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,3,Kết cấu thép,1,Kết thúc dự án,7,Khái niệm,1,Khảo sát xây dựng,8,Khoan phụt,1,Kỹ thuật thi công,10,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Luật đấu thầu,5,Luật xây dựng,17,Lựa chọn nhà thầu,11,Máy thi công,4,Nghị định 59 2015,3,Nghiệm thu bàn giao,1,Nhật ký thi công,1,Phần mềm-Tiện ích,2,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,2,Quản lý dự án,55,Quyết định,14,Quyết toán,2,Sổ tay xây dựng,2,Sức bền vật liệu,2,Tài liệu,10,Tài liệu chuyên ngành,16,TCVN,6,TCVN 10380:2014,4,Tham khảo,1,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,1,Thi công xây dựng,14,Thi đấu thầu,71,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,2,Thiết kế xây dựng,13,Thủy lực,1,Thực hiện dự án,33,Tiêu chuẩn,6,Tiêu chuẩn thiết kế,4,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,18,tỉnh Lạng Sơn,8,Trắc địa,1,Tự học Autocad,3,Tự luận đấu thầu,69,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,5,Xây dựng,4,Xử lý nền đất yếu,1,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Nội dung phụ lục tính toán, các tập bản vẽ và dự toán công trình
Nội dung phụ lục tính toán, các tập bản vẽ và dự toán công trình
Nội dung phụ lục tính toán, các tập bản vẽ và dự toán công trình bước thiết kế kỹ thuật công trình thủy lợi theo quy chuẩn QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT như sau:
https://2.bp.blogspot.com/-X6ARxCayFpI/XK97gVgsI-I/AAAAAAAAENI/YWDP7pMfPuwphHsy6RMLw7JgOHyQWerEgCLcBGAs/s1600/noi-dung-phu-luc-tinh-toan-cac-tap-ban-ve-va-du-toan-cong-trinh.gif
https://2.bp.blogspot.com/-X6ARxCayFpI/XK97gVgsI-I/AAAAAAAAENI/YWDP7pMfPuwphHsy6RMLw7JgOHyQWerEgCLcBGAs/s72-c/noi-dung-phu-luc-tinh-toan-cac-tap-ban-ve-va-du-toan-cong-trinh.gif
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/noi-dung-phu-luc-tinh-toan-cac-tap-ban-ve-va-du-toan-cong-trinh.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/noi-dung-phu-luc-tinh-toan-cac-tap-ban-ve-va-du-toan-cong-trinh.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép