$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Hướng dẫn cách thức đọc văn bản pháp luật

Sơ lược về văn bản pháp luật và hướng dẫn cách thức đọc văn bản pháp luật hiệu quả

Hướng dẫn cách thức đọc văn bản pháp luật hiệu quả

I. Hai loại văn bản pháp luật dùng trong công việc:

1. Văn bản quy phạm pháp luật: 

Luật, Nghị định (NĐ), Thông tư (TT), Quyết định (QĐ) (của Thủ tướng, UBND tỉnh…)…(mang tính bắt buộc áp dụng đối với đối tượng được điều chỉnh; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng rộng: cả nước…)
- Cách nhận biết: Có năm ban hành trong ký hiệu văn bản.
- Ví dụ: Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Trong đó: 
+ 06/2016/TT-BXD là ký hiệu văn bản (06 là tháng ban hành, 2016 là năm ban hành (ngày tháng năm ở đầu trang), TT: là viết tắt của từ Thông tư - tên loại văn bản, BXD: là viết tắt của từ Bộ Xây dựng - cơ quan ban hành).
+ Ngày 10/03/2016 là thời gian ban hành văn bản (không phải thời gian có hiệu lực) Ngày hiệu lực thường nằm ở cuối văn bản.
+ “Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”: gọi là trích yếu (nêu chung chung nội dung của văn bản), nằm ở dưới tên loại văn bản (đối với Luật, NĐ, TT, Quyết định…) hoặc nằm ở dưới ký hiệu văn bản (đối với Công văn).

2. Văn bản hành chính thông thường (hay cá biệt): 

Quyết định, Công văn…(phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cụ thể, thường mang tính nội bộ ngành, địa phương…)
- Cách nhận biết: Không có năm ban hành trong ký hiệu văn bản.
- Ví dụ: Công văn 1777/BXD–VP công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt.
Trong đó: 1777/BXD–VP là ký hiệu văn bản (1777: số hiệu văn bản, BXD: là viết tắt từ Bộ Xây dựng  - cơ quan ban hành, VP: là viết tắt của từ Văn phòng Bộ Xây dựng - cơ quan soạn thảo văn bản này). 

II. Trình tự pháp lý: 

1. Luật: Do Quốc hội ban hành nên có tính pháp lý cao nhất.
2. Nghị định (NĐ): Trên cơ sở Luật ban hành, Quốc hội giao nhiệm vụ cho Chính phủ ban hành Nghị định để hướng dẫn, làm rõ Luật.
→Tính pháp lý cao thứ 2 - nghĩa là nếu NĐ có nội dung trái với Luật thì áp dụng theo Luật (NĐ ko được trái với Luật, tuy nhiên có thể do sai xót trong soạn thảo). Một Luật có thể có nhiều NĐ hướng dẫn (mỗi NĐ tương ứng với một hoặc một vài lĩnh vực, nội dung).
3. Thông tư (TT): Trên cơ sở Nghị định ban hành, các Bộ ngành ban hành Thông tư để hướng dẫn, làm rõ Nghị định, chi tiết hóa Nghị định.
→Tính pháp lý cao thứ 3 - nghĩa là nếu TT có nội dung trái với NĐ thì áp dụng theo NĐ (TT ko được trái với NĐ, tuy nhiên có thể do sai xót trong soạn thảo). Một NĐ có thể có nhiều TT hướng dẫn (mỗi TT tương ứng một hoặc một vài lĩnh vực, nội dung). 
 • [message]
  • Lưu ý: 
   • Các TT của Bộ ngành khác nhau đôi khi không thống nhất, cùng một nội dung, vấn đề có thể hướng dẫn, quy định khác nhau. Do đó, nếu quy định không trái nhau thì phải vận dụng tất cả, lồng ghép; nếu trái nhau thì ưu tiên áp dụng NĐ, nếu bắt buộc phải áp dụng TT (NĐ không hướng dẫn rõ) thì có văn bản đồng gửi các Bộ ngành - nơi ban hành TT đó hướng dẫn, giải đáp (bằng văn bản cụ thể) rồi căn cứ áp dụng.
    Như vậy, trình tự văn bản quy định, hướng dẫn lần lượt là: Luật, nếu đọc chưa hiểu → đọc NĐ, nếu chưa hiểu → đọc TT, nếu chưa hiểu → đọc Quyết định, Công văn hướng dẫn, nếu chưa hiểu thì có văn bản hỏi các Bộ ngành (ví dụ: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Pháp chế của các Bộ ngành).
4. Công văn, Quyết định: khi muốn vận dụng Luật, NĐ, TT, QĐ (của cấp cao hơn) cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương hoặc để quy định chi tiết, cụ thể hơn những nội dung, vấn đề mà Luật, NĐ, TT vẫn chưa hướng dẫn, quy định rõ thì UBND tỉnh hoặc Sở ngành tỉnh ban hành Quyết định hoặc Công văn. Tuy nhiên, không được trái với Luật, NĐ, TT và thường áp dụng cục bộ tại địa phương.
→ Tính pháp lý cao thứ 4.

III. Cách thức đọc văn bản hiệu quả: Thông thường 01 văn bản pháp luật luôn có 07 nội dung chính ta cần đọc:

1. Tên văn bản: giới thiệu tổng quát nội dung chính của văn bản.
2. Căn cứ pháp lý: là tên các văn bản được nêu sau phần tên và trước phần nội dung của văn bản, thường bắt đầu bằng 02 từ “Căn cứ….” giúp trả lời câu hỏi: “văn bản này được xây dựng dựa trên các quy định nào? Hướng dẫn, làm rõ nội dung, vấn đề của các văn bản nào?
→ Chỉ đọc khi cần thiết.
3. Phạm vi điều chỉnh: nội dung này thường nằm ở Điều 1 của văn bản, bạn phải đọc sơ lược hết nội dung này, bởi vì nội dung này sẽ trả lời cho câu hỏi: “văn bản mà bạn đang đọc sẽ nói đến cái gì? Những vấn đề, lĩnh vực nào sẽ được giải quyết, hướng dẫn ở văn bản này?”
→ Chỉ cần đọc sơ để nắm khái quát nội dung.
4. Đối tượng áp dụng: nội dung này thường nằm ở Điều 2 của văn bản, đọc nội dung này sẽ trả lời cho câu hỏi “Ai là người phải áp dụng quy định của văn bản này”?
→ Cần đọc kỹ để áp dụng cho đúng đối tượng, nếu công việc cần giải quyết có các đối tượng không thuộc đối tượng ở đây thì không bắt buộc phải làm theo các quy định tại văn bản này. Như vậy, tránh mất thời gian đọc các phần tiếp theo. 
5. Hiệu lực thi hành (quan trọng): nội dung này thường nằm ở Chương cuối cùng của văn bản pháp luật và hầu như là Điều khoản gần cuối. Đọc nội dung này bạn sẽ biết quy định của văn bản sẽ chính thức được áp dụng khi nào? Các văn bản bị thay thế, sửa đổi, bổ sung (một phần hoặc hoàn toàn) bởi văn bản này? Các văn bản hết hiệu lực áp dụng?.
→ Một số trường hợp đặc biệt: một số quy định trong văn bản sẽ có hiệu lực trước hoặc sau ngày có hiệu lực của văn bản và được nêu cụ thể trong văn bản. Ví dụ: xem Điều 80 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
→ Hiệu lực thi hành khác với ngày ban hành (là ngày ký ban hành văn bản) ở phía trên, đầu trang bên phải của mỗi văn bản (đã đề cập ở mục I).
→ Như vậy hiệu lực thi hành rất quan trọng giúp ta biết được thời gian phải áp dụng văn bản này; các văn bản bị thay thế, sửa đổi, bổ sung bởi văn bản này và các văn bản hết hiệu lực áp dụng. Khi đó, nếu áp dụng văn bản mà chưa có hiệu lực áp dụng (trừ Một số trường hợp đặc biệt đã nêu ở trên) hoặc các văn bản đã hết hiệu lực là SAI, không có tính pháp lý hoặc các nội dung đã bị thay thế, sửa đổi, bổ sung là SAI hoặc CHƯA ĐÚNG, CHƯA ĐỦ.
6. Điều khoản chuyển tiếp (nếu có): nội dung này cũng nằm trong nhóm chung với Điều khoản Hiệu lực thi hành, quy định cụ thể cách thức áp dụng văn bản này đối với một số trường hợp. Ví dụ: Điều 81 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
→ Quan trọng, phải đọc kỹ.
7. Nội dung chính của văn bản: 
- Thường chia theo thứ tự: Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm, Tiết, Tiểu tiết. 
- Phải xem phần nội dung chính này có mấy Chương, trong Chương có bao nhiêu Mục, nên đọc tiêu đề của Chương, Mục trước khi đọc chi tiết từng Điều. 
→ Tiêu đề của Chương, Mục giới thiệu khái quát nội dung được đề cập trong đó. Từ đó, bạn định hướng được các điều khoản trong từng Chương, Mục mà mình sẽ đọc như thế nào.
→ Dùng chức năng tìm kiếm (CTRL F) bằng từ khóa để tìm nhanh nội dung cần đọc (ví dụng: từ khóa “Hợp đồng”…)

IV. Cách tìm kiếm các văn bản, một số Website tìm kiếm văn bản hiệu quả:

1. Cách tìm kiếm các văn bản có liên quan: 

Dựa vào Căn cứ pháp lý và Hiệu lực văn bản. Như đã đề cập ở phần trên “Căn cứ pháp lý” giúp ta biết được văn bản đang đọc sẽ hướng dẫn, làm rõ, xây dựng trên cơ sở của văn bản nào. Còn “Hiệu lực văn bản” giúp ta biết được các văn bản bị thay thế, sửa đổi, bổ sung bởi văn bản này.
→ Hạn chế: cách tìm này không biết được các văn bản nào hướng dẫn, làm rõ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung văn bản này, không biết được tình trạng hiệu lực của văn bản này còn hay không → Trường hợp này sử dụng cách thức bên dưới.

2. Tìm kiếm trên internet:

a) Tìm kiếm trên Google: sử dụng từ khóa là:
- Ký hiệu văn bản. Ví dụ: “06/2016/TT-BXD”.
- Trích yếu. Ví dụ: “hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”.
b) Tìm kiếm trên Website: 
 1. http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
 2. http://www.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp.
 3. Cổng thông tin điện tử của các Bộ ngành, UBND các tỉnh.
  → Các Website trên không tốn phí, tại địa chỉ (1) và (2) sẽ có phần “thuộc tính” và “lược đồ” giúp ta tra cứu được các văn bản nào hướng dẫn, làm rõ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung văn bản đang xem, tình trạng hiệu lực của văn bản, tải văn bản miễn phí.
CHÚC CÁC BẠN CÓ ĐƯỢC NHIỀU KIẾN THỨC BỔ ÍCH VÀ THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC

BÌNH LUẬN

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết hãy Like và chia sẻ bài viết giúp mình nhé !

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Tên

1420 QĐ-UBND,1,46 QĐ-UBND,1,52 2017 QĐ-UBND,1,791/QĐ-UBND,1,Autocad,1,Bài giảng,1,Báo giá vật liệu,7,Bê tông,2,Biểu mẫu,13,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,3,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,13,Chứng chỉ hành nghề,7,Công tác đất,13,Công trình,7,Công trình dân dụng,10,Công trình giao thông,6,Công trình thủy lợi,23,Dự án đầu tư,11,Dự toán,4,Đấu thầu,108,Đấu thầu qua mạng,5,Đơn giá - Định mức,11,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,5,Giáo trình,7,Giấy phép xây dựng,1,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,4,Hợp đồng trọn gói,1,Hợp đồng xây dựng,14,Hướng dẫn AutoCad,1,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,3,Kết thúc dự án,7,Khái niệm,1,Khảo sát xây dựng,8,Khoan phụt,1,Kỹ thuật thi công,10,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Luật đấu thầu,5,Luật xây dựng,17,Lựa chọn nhà thầu,11,Máy thi công,4,Nghị định 59 2015,3,Nghiệm thu bàn giao,1,Nhật ký thi công,1,Phần mềm-Tiện ích,1,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,2,Quản lý dự án,54,Quyết định,14,Quyết toán,2,Sổ tay xây dựng,1,Sức bền vật liệu,1,Tài liệu,8,Tài liệu chuyên ngành,9,TCVN,3,TCVN 10380:2014,4,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,1,Thi công xây dựng,13,Thi đấu thầu,71,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,2,Thiết kế xây dựng,11,Thực hiện dự án,33,Tiêu chuẩn,3,Tiêu chuẩn thiết kế,4,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,18,tỉnh Lạng Sơn,8,Trắc địa,1,Tự luận đấu thầu,69,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,5,Xây dựng,2,Xử lý nền đất yếu,1,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Hướng dẫn cách thức đọc văn bản pháp luật
Hướng dẫn cách thức đọc văn bản pháp luật
Sơ lược về văn bản pháp luật và hướng dẫn cách thức đọc văn bản pháp luật hiệu quả
https://1.bp.blogspot.com/-6O-ZUMDmY1E/XQ4FQOMCpoI/AAAAAAAAATU/vnQt62pXPRIptvlTDVeDHi9wFJk5YG-ZACLcBGAs/s1600/huong-dan-cach-thuc-doc-van-ban-phap-luat-hieu-qua.png
https://1.bp.blogspot.com/-6O-ZUMDmY1E/XQ4FQOMCpoI/AAAAAAAAATU/vnQt62pXPRIptvlTDVeDHi9wFJk5YG-ZACLcBGAs/s72-c/huong-dan-cach-thuc-doc-van-ban-phap-luat-hieu-qua.png
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/06/huong-dan-cach-thuc-doc-van-ban-phap-luat.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/06/huong-dan-cach-thuc-doc-van-ban-phap-luat.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép