$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Làm quen với Autocad

Chương I: Làm quen với Autocad chúng ta cùng tìm hiểu về: Một số cách nhập giá trị toạ độ. Cách bắt điểm và nhập mặc định bắt điểm. Hiệu chỉnh một số chức năng trong AutoCAD. Sử dụng các lệnh F1,F2,…,F12 trên bàn phím.

Làm quen với Autocad
Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về

  1. Một số cách nhập giá trị toạ độ.
  2. Cách bắt điểm và nhập mặc định bắt điểm.
  3. Hiệu chỉnh một số chức năng trong AutoCAD.
  4. Sử dụng các lệnh F1,F2,…,F12 trên bàn phím.

I - MỘT SỐ CÁCH NHẬP TỌA ĐỘ.

Với AutoCAD bạn có 2 cách để nhập giá trị toạ độ

1- Cách nhập giá trị toạ độ tuyệt đối: a,b

Mặc định trong AutoCAD luôn cho ta một hệ toạ độ XOY cố định. Khi ta nhập giá trị toạ độ là (a,b) thì máy sẽ hiểu là mình lấy điểm cách gốc tọa độ dọc theo trục x một đoạn bằng a và theo trục y một đoạn bằng b (H1).
Cách nhập giá trị toạ độ tuyệt đối: a,b

2-Cách nhập giá trị toạ độ tương đối: @a,b

Khi sử dụng lệnh này máy sẽ chuyển tức thời gốc toạ độ O tới toạ độ điểm bạn vừa sử dụng lion trước đó.
Ví dụ: Nhập giá trị để vẽ hình chữ nhật có cạnh là a,b với toạ độ điểm đầu là: a1,b1,điểm cuối: a2,b2 thì nó tưong đương với phép vẽ nhập toạ độ điểm đầu: a1,b1 và toạ độ tương đối của điểm cuối so với điểm đầu:@a,b (H2)
Cách nhập giá trị toạ độ tương đối: @a,b

II - CÁCH BẮT ĐIỂM

Đơn giản và thường dùng: Đây là phương pháp sử dụng những điểm của các đối tượng đã có trên bản vẽ.
Ví dụ: Bạn muốn vẽ một đoạn thẳng (line) vuông góc với một đoạn thẳng có trước. Nhập giá trị đầu a1,b1 rồi bạn giữ phím shift và nhấp chuột phải thì ngay lập tức bạn có một bảng gồm các điểm:
cách truy bắt điểm trong autocad
(shift + chuột phải)
-Endpoint: Điểm mút của đường. <Phím tắt: E>;
-Midpoint: Trung điểm của đường <Phím tắt: M>;
-Intersection: Giao điểm <Phím tắt: I>;
-Center: Tâm vòng tròn. <Phím tắt: C>;
-Quadrant: Điểm góc 1/4. <Phím tắt: Q>;
-Tangent: Tiếp điểm của đường thẳng với đường tròn. <Phím tắt: G>;
-Nearest: Điểm thuộc đường. <Phím tắt: N>;
-Perpendicular: Điểm chân đường vuông góc. <Phím tắt: P>;
-Osnap settings …: Bản chỉnh sửa một vài tính năng của CAD ở đây ta cần vẽ vuông góc nên khi xuất hiện bảng bắt điểm bạn chỉ chuột vào dòng Perpendicular hoặc nhập phím tắt P.
Chú ý
- Khi sử dụng lệnh bắt điểm thì sau khi nhập điểm cần bắt thì bạ phải rê chuột tới đói tượng cần bắt điểm.
-Trong trường hợp bạn nhập nhầm điểm thì nên nhập lại điểm cần bắt đúng hai lần.
Bạn có thể đặt mặc định các điểm cần bắt thường dùng bằng cách: ngay từ khi bắt đầu vẽ bạn dí phím shift và nhấp chuột phải rồi vào dòng
-Osnap settings …: Bản chỉnh sửa một vài tính năng của CAD  <Phím tắt: OS> thì
sẽ xuất hiện bảng Drafting settings:
cách truy bắt điểm trong autocad

+ Bảng object snap: đặt mặc định bắt điểm
Đánh dấu (v) vào kiểu điểm bắt điểm thường xuyên được sử dụng.
(Bạn không nên chọn hết cả mà chỉ nên chọn những điểm bạn thường dùng nhất vì nếu không khi ZOOM nhỏ bản vẽ thì bạn sẽ rất dễ bắt nhầm điểm cần bắt. Nên để ý tới các biểu tượng bắt điểm ).
+ Bảng Snap and Grid: Đặt khoảng cách các điểm trên lưới toạ độ.
Bảng Snap and Grid
Snap x spacing: khoảng cách theo trục X của các điểm lưới toạ độ
Snap Y spacing: khoảng cách theo trục Y của các điểm lưới toạ độ
*Chú ý: Khi đặt bảng này chuột của bạn chỉ có thể đi theo những điểm thuộc lưới toạ độ với các khoảng cách của lưới bạn nhập. Lệnh này chỉ phù hợp khi bạn sử trong bản vẽ có các khoảng cách chẵn

III - HIỆU CHỈNH MỘT SỐ CHỨC NĂNG TRONG AUTOCAD

Trong bảng object snap đặt chế độ bắt điểm tự động bạn sẽ thấy nút options nằm ở phía dưới bên trái bạn hãy nhấp vào đây > options hoặc Phím tắt: OP
Thẻ Drafting: Đặt độ lớn của tâm lúc bắt điểm và lúc bình thường.
Thẻ Drafting trong autocad

Autosnap settings (Color): Màu của tâm lúc bắt điểm.
Autosnap maker size: Kích cỡ của tâm lúc bắt điểm.
Aperture size: Kích cỡ của tâm lúc bình thường.
Thẻ Display:
the display trong autocad

-Croshair size: Chỉnh độ dài của dấu cộng toạ độ vẽ.
- Colors… : Chọn Color xuất hiện hộp thoại Drawing Windows Colors
Drawing Windows Colors
Context:
2D Model space → Uniform background: Màu nền của CAD.
2D Model space → Crosshairs: Màu dấu cộng toạ độ vẽ.
Command line → Text: Màu chữ dòng lệnh (command: )
Command line → Uniform background: Màu nền của dòng lệnh (command: )
Ngoài ra bạn có thể chỉ trực tiếp vào các đối tượng cần chuyển màu ngay trên hình biểu diễn phía trên khi nhấp đến đối tượng nào thì ô Previewt sẽ tự chuyển sang dòng chữ tuơng ứng với đối tượng đó.
-Fonts: Kiểu chữ dòng lệnh (command: )
Thẻ Open and save:
Thẻ Open and save trong autocad
-File save → Save as: Chọn định dạng cho file khi lưu.
-Automatic save: đặt chế độ tự động ghi lại.
Minutes between saves: đặt thời gian tự động ghi.
Thẻ Selection:
Thẻ Selection
-Pickbox size: Kích cỡ của tâm lúc nhận lệnh.
-Grif size: Kích cỡ điểm đối tượng (Endpoint,Midpoint, Center …)

IV - CÁC LỆNH TẮT QUA GIAO THỨC PHÍM F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7…F12:

Phím F1: lệnh Help
Phím F2: hiện dòng lệnh (command:) Sử dụng khi bạn muốn xem đầy đủ dòng lệnh
Phím F3: bật (osnap on) hoặc tắt (osnap off) chế độ bắt điểm tự động
Phím F7: bật (grid on) hoặc tắt (grid off) lưới toạ độ
Phím F8: bật (ortho on) hoặc tắt (ortho off) chế độ vẽ dọc theo trục toạ độ Lúc bất chế đọ này trong qua trình bạn vẽ chuột chỉ có thể rê theo hai phương dọc theo trục X hoặc trục Y
Tiện ích khi bật chế độ này:
-Nếu bạn rê chuột dọc theo chiều nào thì chỉ việc nhập giá trị độ d ài theo chiều đó mà không cần phảI nhập giá trị toạ độ a,b
Ví dụ:
Ta vẽ một đoạn thẳng (line) dài l dọc theo trục X với toạ độ điểm đầu là (x1,y1) toạ độ điểm cuối là
(x2,y1) như hình vẽ (H3) thì ta chỉ cần nhập giá trị điểm đầu a1,b1 rồi hướng chuột dọc theo trục X theo phương đoạn thẳng hướng về rồi nhập giá trị độ dài đoạn thẳng l (Ta có thể làm tương tự với trục Y)
-Ngoài ra chúng ta có thể áp dung phương pháp này cho nhiều lệnh khác như cho lệnh di chuyển (move) hay lệnh xoay (rotate) với góc xoay 90˚… thuận tiện hơn và nhanh hơn.
Chú ý: Khi sử dụng phương pháp này thì ta chỉ cần hướng chuột về phía cần sang chứ không cần phải nhập giá trị âm(-) hay dương(+)
Phím F9: bật (snap on) hoặc tắt (snap off) chế độ vẽ theo lưới toạ độ với giá trị lưới bạn nhập trong bảng Snap and Grid
Phím F11: Bật <Object Snap Tracking on> hoặc tắt <Object Snap Tracking off> chế độ dóng đường.
Ví dụ: Bạn muốn vẽ một đoạn thẳng(line) vuông góc với một đoạn thẳng cho trước nhưng điểm chân
vuông góc không nằm trên đoạn thẳng đã có. Thì bạn bật F11 dòng lệnh xuất hiện:
Command: <Object Snap Tracking on>
Thì sau khi nhập toạ độ điểm đầu (x1,y1) của đoạn thẳng cần vẽ bạn rê chuột đến đoạn thẳng cho trước rồi rê chuột ra phía sẽ có điểm chân vuông góc (M2).
Ngoài ra có thể sử dụng để vẽ đoạn thẳng có điểm cuối dóng nhau
Chú ý: Trước khi dùng lệnh này bạn phải bật chế độ bắt điểm tự động F3 (osnap on) để khi rê chuột tới đường thẳng cho trước nó sẽ bắt điểm thuộc đường này làm điều kiện để dóng.

BÌNH LUẬN

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết hãy Like và chia sẻ bài viết giúp mình nhé !

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Tên

1420 QĐ-UBND,1,46 QĐ-UBND,1,52 2017 QĐ-UBND,1,791/QĐ-UBND,1,Autocad,5,Bài giảng,4,Bảng tính,1,Báo giá vật liệu,7,Bê tông,2,Bê tông cốt thép,1,Biểu mẫu,13,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,3,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,13,Chứng chỉ hành nghề,7,Công tác đất,13,Công trình,7,Công trình dân dụng,14,Công trình giao thông,8,Công trình thủy lợi,27,Cơ học kết cấu,1,Dân dụng và Công nghiệp,1,Dự án đầu tư,11,Dự toán,4,Đấu thầu,108,Đấu thầu qua mạng,5,Đơn giá - Định mức,11,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,5,Giáo trình,10,Giấy phép xây dựng,1,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,4,Hợp đồng trọn gói,1,Hợp đồng xây dựng,14,Hướng dẫn AutoCad,4,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,3,Kết cấu thép,1,Kết thúc dự án,7,Khái niệm,1,Khảo sát xây dựng,8,Khoan phụt,1,Kỹ thuật thi công,10,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Luật đấu thầu,5,Luật xây dựng,17,Lựa chọn nhà thầu,11,Máy thi công,4,Nghị định 59 2015,3,Nghiệm thu bàn giao,1,Nhật ký thi công,1,Phần mềm-Tiện ích,2,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,2,Quản lý dự án,55,Quyết định,14,Quyết toán,2,Sổ tay xây dựng,2,Sức bền vật liệu,2,Tài liệu,10,Tài liệu chuyên ngành,16,TCVN,6,TCVN 10380:2014,4,Tham khảo,1,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,1,Thi công xây dựng,14,Thi đấu thầu,71,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,2,Thiết kế xây dựng,13,Thủy lực,1,Thực hiện dự án,33,Tiêu chuẩn,6,Tiêu chuẩn thiết kế,4,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,18,tỉnh Lạng Sơn,8,Trắc địa,1,Tự học Autocad,3,Tự luận đấu thầu,69,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,5,Xây dựng,4,Xử lý nền đất yếu,1,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Làm quen với Autocad
Làm quen với Autocad
Chương I: Làm quen với Autocad chúng ta cùng tìm hiểu về: Một số cách nhập giá trị toạ độ. Cách bắt điểm và nhập mặc định bắt điểm. Hiệu chỉnh một số chức năng trong AutoCAD. Sử dụng các lệnh F1,F2,…,F12 trên bàn phím.
https://1.bp.blogspot.com/-2DYWGic8nls/XTnVDF-WVGI/AAAAAAAAEj0/ta5uT45l4wITQ8O0AWHhp4y3z4NeRqnfgCLcBGAs/s1600/tu-hoc-autocad-chuong-i.png
https://1.bp.blogspot.com/-2DYWGic8nls/XTnVDF-WVGI/AAAAAAAAEj0/ta5uT45l4wITQ8O0AWHhp4y3z4NeRqnfgCLcBGAs/s72-c/tu-hoc-autocad-chuong-i.png
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/07/chuong-i-lam-quen-voi-autocad.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/07/chuong-i-lam-quen-voi-autocad.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép